Tájékoztatás a fenntarthatósági kockázatok javadalmazási politikába történő beépítéséről

 

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1.; levelezési címe: 8200 Veszprém Szeglethy György utca 4.; adószáma: 11601258-1-07,) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/2088 rendeletének (továbbiakban: Rendelet) megfelelően, mint a Rendelet szerinti pénzügyi közvetítő, jelen tájékoztatás szerint nyújt információt arról hogyan integrálta a fenntarthatósági kockázatokat javadalmazási politikájába, és milyen módon építi be azokat befektetési tanácsaiba a biztosítás alapú befektetési termékek értékesítése során.

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. a Rendelet szerinti pénzügyi közvetítői tevékenységét, mint független biztosításközvetítő (alkusz) végzi. E tevékenységének folytatásához megbízásos jogviszonyban alvállalkozókat, (gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók) valamint alkalmazottakat vesz igénybe.

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. tevékenységéért jellemzően a vele szerződéses viszonyban álló biztosító társaságoktól kap díjazást (közvetett díjazás) melynek egy részét az alvállalkozók és a munkavállalók részére belső szabályozásának megfelelően továbbad, jutalékot fizet.

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. a befektetési termékek értékesítését a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kizárólag tanácsadásos értékesítési tevékenység formájában végzi. A tanácsadásos értékesítési tevékenység azt jelenti, hogy az ügyfél igényeinek, és kockázatvállaló képességének felmérése után, a biztosító társaságok egymással versengő termékeiről elemzést készít, majd ezek alapján az ügyfélnek termék és (amennyiben a termék ilyen lehetőséget tartalmaz) eszközalap javaslatot tesz.

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. a tanácsadási folyamat során a Rendelet előírásainak oly módon tesz eleget, hogy az ügyfeleket a biztosítóktól kapott információk alapján tájékoztatja a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatokról. Az ügyfelek figyelmét – amennyiben a biztostó ezt az információt az eszközalappal kapcsolatban rendelkezésre bocsátotta - külön felhívja az általuk választott eszközalapok fenntarthatósággal kapcsolatos esetleges negatív hatásaira.

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. ösztönzési rendszere, a biztosításközvetítők teljesítménye mellet nagy hangsúlyt fektet az ügyfelekkel történő hosszútávú kapcsolat kialakítására is. Minden szerződött tanácsadónk és alkalmazottunk kiemelt célja, hogy ügyfeleinkkel hosszútávú kapcsolatot alakítson ki, az értékesített termékek az ügyfél céljainak maximálisan megfeleljenek, és az ügyfelek hosszútávú érdekeit szolgálják.

A független, személyre szabott tanácsadás érdekében, a Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. javadalmazási politikája nem tesz különbséget abban, hogy az ügyfél által választott biztosítás alapú befektetés milyen fenntarthatósági paraméterekkel rendelkezik. Ennek oka, hogy az ügyfelek egyrészt nem minden esetben veszik figyelembe befektetési döntéseiknél ezt a kockázatot, másrészt véleményünk szerint ennek a paraméternek a figyelembevétele olyan összeférhetetlenségi kockázatot hordoz, mely a független és személyre szabott tanácsadást veszélyeztetheti, illetve az ügyféligények felmérését torzízhatja.

Ösztönzési rendszerünk jövőbeni felülvizsgálatakor ismételten megvizsgáljuk, hogy a fenntarthatósági kockázatok integrálása, okozhat-e érdekkonfliktus helyzetet, és amennyiben nem, vagy az érdekkonfliktus kezelésére lehetőséget látunk úgy ezeket javadalmazási politikánkba integráljuk.

Székesfehérvár, 2021. március 11.

Tájékoztatónkat PDF formátumban itt töltheti le.