Adatvédelmi elveink

A Nelson Biztosítási Alkusz az Ön adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”), a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény ( „Bit.”), valamint az adatkezelést érintő hatósági ajánlások alapján végzi.

Ügyfelei személyes adatait harmadik félnek csak a jogszabályokban meghatározott esetekben adja át.

 

Ön a Nelson Biztosítási Alkusz Zrt honlapját személyes adatok megadása nélkül böngészheti. Amennyiben a honlapon személyes adatok megadása válik szükségessé (regisztráció, szerződéskötés, stb…) adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően a legnagyobb gondossággal kezeljük.

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésére adott felhatalmazást Ön bármikor írásban (ide értve az e-mail útján történő kommunikációt is) visszavonhatja. Az e-mail útján érkezett nyilatkozatokat a Nelson Biztosítási Alkusz kizárólag akkor tekinti érvényesnek, amennyiben az e-mail cím a Nelson Biztosítási Alkusz nyilvántartásában egyértelműen azonosítható.

 

Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy a Nelson Biztosítási Alkusz Önnek elektronikus úton üzeneteket küldjön, de hozzájárulást vissza kívánja vonni azt a http://nelsonalkusz.hu/index.php/leiratkozas-hirlevelrol címen teheti meg.

 

 

Adatkezelő főbb adatai:

Név:                                                                                    Nelson Biztosítási Alkusz Zrt

Székhely:                                                                           8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1

Cégjegyzékszám:                                                               07-10-001228

Adószám:                                                                          11601258-2-07

Felügyeleti engedély szám:                                                 235/1999

Adatvédelmi biztos nyilvántartási száma:                              NAIH-56499/2012